top of page

BIBLIOTHEEK PELT

Pelt, België

LOCATIE:

Publiek

OPDRACHTGEVER:

1 Duurzaamheid

Een futureproof publiek gebouw dat rekening houdt met een verleden én een toekomst. Het is duurzaam op het vlak van energie, maar ook flexibel in zijn functie. Het houdt rekening met innovaties die nog moeten komen en is aanpasbaar aan toekomstige activiteiten en veranderende behoeftes.
Veranderingsgericht en dynamisch bouwen is minstens even belangrijk om onze voetafdruk te verminderen.

2 Simultaan gebruik

Een flexibel gebouw waar verschillende activiteiten simultaan kunnen plaatsvinden en elkaar stimuleren.
Hiervoor moet het gebouw leesbaar en overzichtelijk zijn duidelijk en transparant. Identiteit Een gebouw zoals dit is reeds een landmark en kan de identiteit van een gemeenschap versterken.

3 Third place

Een third place is een plek, buiten de ‘first place’ van thuis of de ‘second place’ van het werk, waar mensen elkaar ontmoeten. Een toegankelijke educatieve omgeving waar je aan creatieve zelfontplooiing kunt doen. Een plaats die onmisbaar is voor de gemeenschapsvorming. Een ‘home away from home’. Er wordt gestreefd naar een open en autonoom gebruik door de Peltenaar.

bottom of page