Project:

OMMERSTEYN

Publiek

Jaar:

2006

Het domein Ommerstein, 100 ha groot, gelegen in Dilsen werd van 1998 tot 2002 terug samengebracht door NV Ommerstein. De vennootschap NV Ommerstein werd opgericht door de heer en mevrouw Vaessen-Bastijns. In 2000 werd een klasseringsaanvraag ingediend voor het kasteel, de twee boerderijen en de donjon. Van 2001 tot juni 2002 werden er nieuwe plannen opgemaakt. Het nieuwe project wordt gedragen door zes peilers. Het uitgangspunt is om op een historisch verantwoorde manier het volledige domein te herwaarderen en zo een belangrijke schakel te zijn in het behoud van dit cultureel erfgoed.